AMVR (Asociace měření venkovní reklamy)

 

Asociace je dobrovolným svazkem svých členů, jejichž společným zájmem je uplatňování a rozvíjení měření účinnosti (sledovanosti) venkovní reklamy v souladu se stavem poznání v tomto oboru a v oborech souvisejících s měřením účinnosti (sledovanosti) venkovní reklamy.Účelem asociace je provádění měření sledovanosti venkovní reklamy, jeho dlouhodobé  rozvíjení a zdokonalování metod. Cílem činnosti asociace je uvést, prosazovat a podporovat nezávislé a transparentní měření, které posune obor venkovní reklamy a poskytnutými daty se vyrovná ostatním syndikovaným výzkumům na českém a evropském mediálním trhu. Členy asociace jsou společnosti BigBoard Praha, a.s.,  euroAWK s.r.o., Czech Outdoor s.r.o., outdoor akzent s.r.o., RAILREKLAM, spol. s r.o., a Super poster, s.r.o.


Orgány asociace

Nejvyšším orgánem asociace je Valná hromada (VH) a zasedá nejméně 1x ročně. Tvoří ji všichni členové asociace. Tříčlenný výbor je kolektivním statutárním orgánem asociace. Řídí činnost mezi VH a odpovídá za hospodaření. Funkční období člena výboru činí tři roky. Každý člen výboru má jeden hlas. Jménem asociace jednají společně alespoň dva členové výboru. Aktuálně jsou členy výboru společnosti BigBoard Praha (předseda, zastoupený Georgem Kisugite), euroAWK (místopředseda, zastoupený Zdeňkem Korandou) a outdoor akzent (člen, zastoupený Jakubem Kenclem).

Partneři

Od počátku je projekt měření budován v těsné spolupráci s odbornými a výzkumnými společnostmi:

Je významná výzkumná agentura se  širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat. V projektu IMPACT je dodavatelem výzkumu chování mobilní populace. Dále každý měsíc vyhodnocuje dosažené mediální parametry OOH kampaní a analyzuje data pro členy AMVR. Je spolutvůrcem metodiky měření venkovní reklamy v České republice.  


Je specialistou v geomarketingu, OOH, sběru a analýze mobilních dat, územní integraci dat, navrhování technologie a softwarových řešení pro výzkum mobility, trhu a médií. Od počátku projektu se stará o databázi všech nosičů, jejich umístění do mapy a vymezení viditelnosti. A především zpracovává a aktualizuje mapu intenzity dopravy při využití veřejně dostupných dat o průjezdnostech na komunikacích v ČR. Rovněž poskytuje softwary k práci s daty (IMS/Inventory Mapping System a IDS/Inventory Delivery System).

OOH

Venkovní reklama patří mezi nejstarší a je nejvíce rozpoznatelné unikátní reklamní médium. Prošlo vývojem a technické poznatky jsou využívány i v tomto průmyslu (např. digitální panely). Stále rostoucí městská populace a zahušťující se silniční sítě představují rovněž rozšiřující se auditorium venkovní reklamy. S tím souvisí poptávka po kvantifikaci pohybu osob toho kterého silničního nebo pěšího úseku ze strany zadavatelů reklamních kampaní.

Představuje vhodný doplněk mediálního mixu k indoor elektronickým médiím.

Nabízí prakticky neomezený potenciál:

Tím, že umíme měřit a analyzovat podle geografických kritérií, velikosti a typu formátů, směřujeme k pochopení chování cílové skupiny na národní nebo lokální úrovni. Díky tzv. tvrdým datům můžeme efektivně působit na spotřebitele.

Dostupné formáty AMVR:

Backlight – 9,60 x 3,60 m

Bigboard – 9,60 x  3,60 m

Billboard – 5,10 x 2,40 m

CLV - 1,19 x 1,75 m

CLV-T – 1,56 x 2,01 m

Doublebigboard – 9,60 x 8,20 m

LED – 9,60 x 3,60 m

Letiště – 8,00 x 4,00 m (speciální skupina ploch v areálu Letiště VH Praha)

Most – 3,00 x 1,25 m

Prizma - 6,00 x 3,00 m

Plachta – různé rozměry, např. 9,60 x 8,20 m

Smartboard – 6,00 x 3,00 m

Scroll – 9,60 x 3,60 m

Rotunda – 1,18 x 1,75 m (4 CLV)