Už v roce 2014 prezentovala AMVR data změřených ploch. Tehdy to byly jen největší aglomerace – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a České Budějovice.

Stejně jako nyní byl projekt Impact postaven na třech pilířích Lokalizace nosičů Mapa intenzity dopravy Studie mobility

A už tehdy byly definování hlavní cíle měření Impact

  • stanovení výkonu a ceny reklamních nosičů
  • kvalitní data a audit parametrů reklamních nosičů
  • pravidelné měření a sdílení dat v aplikaci pro obchodní styk
  • nástroje a možnost standardně plánovat podle dat metody Impact

Od té doby členové AMVR pracovali ještě na dalším vylepšení. Měření bylo rozšířeno o další lokality a dnes už data pokrývají plochy v celé republice. A přibyly data za CLV. A samozřejmě se testovalo a testovalo. A tak má dnes AMVR data za realizované kampaně za poslední 3 roky. K tomu, aby členové a dnes i klienti mohli data vyhodnocovat, slouží aplikace IDS (Inventory delivery systém).

A_zakázka vytvoření.png

V tomto systému je možné vytvořit třeba budoucí kampaň. Načteme si např. vybrané plochy a aplikace nám obratem spočítá kompletní mediální parametry. A to nejen od jednoho dodavatele, ale nyní již můžeme spojit připravenou nabídku od více dodavatelů a získáme tak kompletní parametry za celou plánovanou kampaň. A to ještě před tím, než ji finálně objednáme.

B_zakázka plochy.png

Tyto funkce vyvinuli členové AMVR se společností MGE Data, která aplikaci navrhla a provozuji i v jiných státech. Nyní je tedy pro klienty tato nová aplikace k dispozici a to jim zcela unikátně umožní nakupovat kampaně již dle požadovaných mediálních parametrů – samozřejmě, pokud to disponibilita volných ploch na daný termín umožní.

C_zakázka mediální data.png

Licenci k této aplikaci bude poskytovat AMVR a data k plochám pak jednotliví vlastníci a prodejci venkovních ploch.

Z hlediska vytváření měření Impact jako jednotné měny OOH je toto další zásadní krok k naplnění cíle.

AMVR, 2.4.2019