V prosinci 2019 proběhla ve spolupráci s realizátory projektu MGE DATA a Nielsen Admosphere pravidelná roční aktualizace dat projektu IMPACT 2019 a vydání nového release. Do inventáře projektu IMPACT bylo zaneseno celkem 16 038 nosičů. Oproti minulému Release došlo k nárůstu o 920 nových nosičů, 863 zrušených nosičů bylo z databáze naopak odstraněno. U 1 902 nosičů bylo zkontrolováno a aktualizováno jejich umístění a viditelnosti. Byla provedena aktualizace silniční a uliční sítě na verzi 2019-kvartál 2, která obsahuje celkem 2 028 510 segmentů, což je nárůst o 71 724 nových segmentů oproti předchozí verzi. Aktualizace byla provedena na základě nejnovějších dat společnosti Navteq a dále byly upraveny frekvence dopravy (pěší a silniční) z dat ŘSD, TSK a DP Praha (aktualizace frekvence osob na zastávkách MHD Praha).

Po zohlednění aktuálních dopravních toků a změn na komunikacích byly spočítány nové hodnoty VAC pro jednotlivé nosiče v databázi.

V rámci roční aktualizace proběhlo také převážení naměřených kontaktů respondentů s nosiči ze Studie mobility, aby byly v souladu s aktuální strukturou populace ČR 18+. V každé měřené aglomeraci sledujeme rozložení věku, pohlaví, vzdělání, doby dojíždění a bydliště. Na závěr proběhla rovněž aktualizace koeficientů pro výpočet reache.

Celý inventář nosičů zařazených do projektu IMPACT 2020 nyní zahrnuje 16 038 nosičů, oproti minulé verzi jde o nárůst o 65 ploch. Nejvíce nosičů přibylo v Ústí nad Labem, kde nyní nalezneme 578 ploch, což je o celých 30 % více. Následující uzávěrka nosičů je naplánována na podzim 2020. Nová aktuální data budou k dispozici počátkem ledna 2021.