V září 2014 byl poprvé představen projekt měření venkovní reklamy pod názvem IMPACT. Za projektem stojí AMVR (Asociace měření venkovní reklamy), která za tímto cílem sdružuje členské společnosti napříč trhem - BigBoard Praha, Czech Outdoor, euroAWK, outdoor akzent, RAILREKLAM a Super poster.

Od té doby se na zkvalitňování projektu usilovně pracuje a nyní je k dispozici všem.

Dnes je změřeno a v databázi připraveno 16 038 ploch. Databázi spravuje společnost MGE DATA, specializovaná v oblasti geomarketingu. Od počátku projektu aktualizuje databázi všech nosičů, jejich umístění do mapy a vymezení viditelnosti. Zpracovává a aktualizuje mapu intenzity dopravy při využití veřejně dostupných dat o průjezdnostech na komunikacích v ČR.

Snímek obrazovky 2019-07-09 v 17.10.45.png

Obr 1.: záznam v databázi IMS (Inventory Mapping System) jedné plochy

Další část měření - výzkum Studie mobility zrealizovala výzkumná společnost Nielsen Admosphere v celkem dvaceti aglomeracích České republiky. Víme teď detailně, jak se chová mobilní populace a díky tomu můžete dnes plánovat OOH kampaně dle standardních mediálních parametrů – GRP, REACH a FREKVENCE.

Díky způsobu zpracování a vyhodnocení dat je dnes IMPACT jediné objektivní kritérium pro vyhodnocení reklamních kampaní v OOH na trhu.

Abyste i vy mohli naplánovat ideální kampaň, tak k tomu jsme vám připravili novou aplikaci IDS (Inventory Delivery System). S ní si snadno spojíte a vyhodnotíte nabízené plochy na kampaň od členů AMVR a spočítáte celkové mediální ukazatele.

Snímek obrazovky 2019-07-09 v 17.11.01.png Obr 2.: výsledné mediální ukazatele u připravené kampaně, aplikace IDS (Inventory Delivery System)

Dnes můžeme sebevědomě prohlásit, že projekt IMPACT je připraven, aby ve venkovní reklamě doplnil prázdné místo mediálních ukazatelů. Společně s našimi partnery Nilesen Admosphere a MGE DATA nyní představujeme projekt, který používá svou vlastní metodiku. Vzorem nám byl například anglický Route, francouzská Affimetrie nebo švýcarský SPR+ . Nyní máme mediální parametry pro jednotlivé plochy z veřejně ověřených a dostupných dat. Je zrealizován výzkum na 4 493 respondentech mobilní populace. Námi získaná data můžete sami použít a vyhodnotit při plánování vaší kampaně.

A navíc je zde ještě jedna novinka. Zpětně od začátku roku 2019 nyní najdete hodnoty GRP u všech kampaní zobrazených v analytickém sw Adwind Kite. Pokud byste ještě chtěli od nás (AMVR) dostávat pravidelný měsíční report, stačí, když nám dáte vědět zde a do textu uvedete pouze „Chci měsíční report“.

Věříme v nezávislé a objektivní posouzení výkonu ploch a proto zavádíme IMPACT jako jednotnou měnu na OOH trhu v České republice.