Zajímá Vás, jakou frekvenci nebo zásah měla vaše kampaň? Jakého GRP jste dosáhli? Jaký reach bude mít vaše plánovaná kampaň? Odpovědi na tyto otázky vám může dát pilotní projekt Asociace měření venkovní reklamy (AMVR). Ta od dnešního dne zpřístupňuje data v softwarové aplikaci Inventory Delivery System (IDS).

„Poslední roky jsme se věnovali především zkvalitňování dat. Analyzovali jsme všechny kampaně, které proběhly na nosičích našich členů. Učili se, nastavovali benchmarky. Jednotná měna pro OOH na trhu dlouho chyběla a pevně věřím, že projektem měření IMPACT posouváme venkovní reklamu k ostatním mediatypům, jako je například televize, tisk nebo rádio“, popisuje vývoj posledních let George Kisugite, zastupující společnost BigBoard Praha, člena a zároveň předsedu výboru AMVR.

IMPACT, který vznikl v roce 2014, stejně jako samotná asociace, je postaven na 3 základních pilířích – databázi nosičů s přesnou lokalizací, mapách intenzity dopravy kvantifikující měření sledovanosti a studii mobility, datech o mobilním chování reprezentativního vzorku mobilní populace 18+. Projekt pracuje se 2 základními softwary – IMS (Inventory Mapping System) a IDS (Inventory Delivery Systém). Ten první pracuje na principu databáze nosičů, vyhodnocuje jejich kvalitu a výkon. Druhý systém umí vyhodnotit kampaň a spočítat mediální ukazatele.

Pilotním projektem „IDS pro mediální agentury a klienty“ umožňuje AMVR klientům a spolupracujícím mediálním agenturám svých členů analyzovat proběhlé kampaně z hlediska nejdůležitějších mediálních ukazatelů (GRP, frekvence, reach) a získat data pro fázi plánování.

„Jsme připraveni navštívit mediální agentury, které projeví zájem o náš projekt, a ukázat v praxi, jak IDS funguje. Pro zájemce z řad menších agentur i koncové klienty bychom chtěli následně uspořádat workshopy, kde nejen ve stručnosti připomeneme projekt Impact, ale především názorně předvedeme fungování vyhodnocovacího software“, nastiňuje Zdeněk Koranda, zástupce místopředsedy výboru AMVR, ze spol. euroAWK.

Garanty nezávislosti a transparentnosti měření jsou od počátku společnosti MGE DATA, která se zabývá geomarketingem a která má zkušenosti z obdobných měření v mnoha zemích celého světa, a Nielsen Admosphere, renomovaná výzkumná agentura v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýz a zpracování dat.

„Na webových stránkách asociace www.amvr.cz se dozvíte další informace. Pravidelně budeme informovat trh o proběhlých kampaních minulého měsíce a zveřejňovat aktuální informace k tématu měření, naše plány a záměry. Další čísla najdou zájemci v softwaru Kite, kde zveřejnujeme GRP uskutečněných kampaní. Je potřeba si však uvědomit, že jde o čísla z kampaní pouze na nosičích členů AMVR“, objasňuje výkonná ředitelka AMVR Pavla Konupčíková.

Tisková informace, 9. března 2020, Praha