AMVR už několik let vyhodnocuje realizované reklamní kampaně. Ověřuje se tím funkčnost měření Impact, sleduje kvalitu jednotlivých kampaní. Vyhodnocuje, jak se mění mediální ukazatele při zapojení různých formátů do mixu celostátních kampaní. A výsledky jsou určitě pozoruhodné.

Nyní se AMVR rozhodla, že některé informace začne publikovat, jak zde na vlastním webu, tak případně i v dalších marketingových odborných titulech.

Při vyhodnocení zakázek OOH za měsíc únor se zde můžeme podívat na několik zajímavých údajů.

U prvního grafu vidíme sezonalitu a množství jednotlivých v ceníkových cenách v daných měsících. Zde je také vidět, že množství zakázek v únoru vzrostlo o 10 % oproti únoru z roku 2018. Tento trend naznačuje větší zájem klientů o venkovní reklamu.

sezonalita.png

Další graf ocení především plánovači, Zde vidíme závislost GRP a REACHE. Je zajímavé, že většina realizovaných kampaní je v kategorii STŘEDNÍ – tedy dosahu 25 – 100 % a REACH se pohybuje mezi 10 – 20 %. Jen několik kampaní je „vystřeleno“ do kategorie „SUPERSILNÁ“ s GRP nad 300 a REACH nad 30 %, ale takových kampaní je opravdu jen několik.

GRP úrovně.png

A předchozí graf nám dále doplňují „koláče“, ukazující podíl jednotlivých aglomerací. A taky je patrné, že největší počet kampaní je organizováno především v Praze a doplněno především c Brně a Ostravě. Další krajská města jsou zapojena velmi omezeně. Na GRP zase vidíme, že především v Praze jsou využívány větší plochy (proto ten nárůst GRP), ale v menších městech pak převládají běžnější střední či menší formáty. Nižší GRP v regionech je také způsobeno celkově nižší audiencí v těchto městech.

podíl aglomerací.png

A poslední zajímavý přehled, kterému se dnes v našem článku věnujeme, je vyhodnocení TOP 10 nejlepších kampaní dle koeficientu REACH. Nicméně podívejte se detailněji na množství nosičů a to je zajímavé, že přibližně stejný výsledek dosáhnete s třeba jen třetinou nosičů než je zde nejsilnější kampaň O2, ale tyto nosiče musí být velmi dobře vybrány – jak jejich velikost a kvalita, tak také jejich rozmístění v požadovaných lokalitách.

top 10 reach.png

Jak vidíte, tyto informace mohou být velmi užitečné a podnětné pro výběr a plánování dalších OOH kampaní. AMVR bude dále informovat a prezentovat výsledky realizovaných kampaní. Ale také navíc již dnes můžete s využitím aplikace IDS své kampaně plánovat tak, aby jste při výběru a kompletace kampaně dosáhly těch nejlepších hodnot z dostupné nabídky.

PDF PREZENTACE DAT

V Praze 5.4. 2018 AMVR