Lidé přichází do kontaktu s outdoorovou reklamou přirozeně při každodenním pohybu venku mimo domov. Ve veřejném prostoru působí výrazně, což ji činí zároveň nepřehlédnutelnou. Právě v umístění v otevřeném venkovním prostoru a bezprostředním kontaktu tkví efektivita a dobrý dosah takto inzerovaných sdělení. Cesta spotřebitelů k nákupu však dnes často vede přes vyhledávání informací na internetu. Online aktivita generovaná mediálními kampaněmi se tak mimo jiné stává určitým měřítkem úspěšnosti mediální komunikace.

Výzkum Online Activation Survey 2018 uskutečněný výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere na reprezentativním vzorku 1019 respondentů 18+ metodou CAWI se (na základě obdobné americké studie) zabýval chováním spotřebitelů na internetu po zhlédnutí reklamy v různých mediatypech. Výsledky výzkumu ukázaly, že až 79 % dotázaných si v uplynulém měsíci vybavilo nějakou konkrétní venkovní reklamu. Ve velkých městech s počtem obyvatel nad 100 000, kde je koncentrace venkovní reklamy nejvyšší, zaznamenalo nějakou venkovní reklamu dnes nebo včera 57 % dotázaných, což je nejvíce ve srovnání s reklamou v ostatních mediatypech.

Snímek obrazovky 2020-02-26 v 11.59.01.png

Zdroj: Online Activation Survey 2018, Nielsen Admosphere, N=1019, online populace 18+

Online vyhledávání informací o produktech či službách je vůbec jednou z nejčastějších činností na internetu po zaznamenání reklamy. Výsledky studie mimo jiné ukazují, že více než polovina české internetové populace 18+ vyhledávala v posledním půlroce na základě zhlédnuté reklamy nějaké další informace o inzerovaných výrobcích nebo službách na internetu. Bezmála třetina dotázaných uvedla vyhledávání na základě televizní reklamy, venkovní reklama motivovala k vyhledávání dalších informací o inzerovaném výrobku/službě bezmála pětinu dotázaných.

Vedle vyhledávání však reklama spouští i další online aktivity, jako je sdílení a hledání informací na sociálních sítích nebo vyhledávání v internetových obchodech. V souladu s výsledky americké studie poukazují data z českého výzkumu také na to, že podíl venkovní reklamy na online aktivitách, které následují po kontaktu s reklamou, je výrazně vyšší, než odpovídá jejímu podílu na reklamních investicích v rámci ostatních tradičních mediatypů, jako je televize, tisk nebo rádio. 1 % online aktivity generované na základě zhlédnuté venkovní reklamy tak vychází ve srovnání s online aktivitou generovanou na základě reklamy v jiných tradičních mediatypech nejlevněji. To je jedna z výhod venkovní reklamy oproti dalším typům reklam.

Z výsledků studie Online Activation Survey vyplývá, že využití venkovní reklamy jako spolehlivého spouštěče následné online aktivity se inzerentům vyplatí, online aktivitu spotřebitelů generuje totiž právě venkovní reklama nejefektivněji. Praha, leden 2020