o impact

IMPACT je jediný oficiální a transparentní výzkum měření výkonu venkovní reklamy v ČR. Tento projekt měří a definuje výkon venkovní reklamy prostřednictvím standardních mediálních ukazatelů jako GRP, Frekvence a Reach.

Metodika aplikovaná v projektu IMPACT vychází ze zahraničních zkušeností a postupů aplikovaných v měnách asociace v Německu, UK, Rakousku, Polsku a dalších zemí s obdobnou infrastrukturou a formáty venkovní reklamy.

IMPACT stojí na třech pilířích, tj. třech různých datových zdrojích


Lokalizace nosičů - přesné umístění nosiče do mapy. Slouží k vymezení prostoru viditelnosti

Mapa intenzity dopravy - model dopravních intenzit, který využívá veřejně dostupná data o průjezdnostech a je průběžně aktualizován a doplňován

Studie/výzkum mobility české populace - cílem je získat podrobná data o mobilním chování reprezentativního vzorku mobilní populace 18+ v předem vybraných lokalitách

Pro AMVR realizují měření exkluzivně společnosti Nielsen Admosphere a MGE DATA.


Proč IMPACT 

Cílem je měřit výkon OOH kampaní prostřednictvím standardních mediálních ukazatelů – GRP (VAC), Reach (v %) a Frekvence. Zjistit, kolik lidí (a jaký typ lidí) mělo kontakt s reklamní kampaní OOH. Získaná data by měla sloužit jako měna pro obchodování, plánování a ocenění reklamních investic venkovní reklamy. Vše je počítáno pro univerzum ČR 18+.

lokalizace

Lokalizace nosičů

Lokalizace nosičů nám slouží k vymezení prostoru viditelnosti. Pro další práci a výzkum je správná lokalizace nosičů venkovní reklamy klíčová. 

Správná je pouze lokalizace zahrnující vazbu nosiče na konkrétní úseky pozemních komunikací (ulice, silnice, chodníky, pěší trasy, chodby, schody atd.). Základní data o nosiči poskytuje vlastník, vkládá je a eviduje přesným umístěním a popisem v databáze IMS (Internet Mapping System). Až po správném a úplném zařazení nosiče do databáze IMS může být nosič hodnocen. V síti nosičů probíhá průběžný audit lokalizace, jsou doplňovány nové nosiče nebo probíhají úpravy stávajících. Chyby a nedostatky jsou odstraňovány okamžitě, výsledkem je přesná auditovaná lokalizace. Pravidelné uzávěrky a aktualizace nosiče probíhají v tzv. release. Poslední byl realizován v prosince 2019. Nyní se v databázi IMS nachází 16 038 nosičů

Detailní karta nosiče s mediálními parametry nosiče a kontaktů v IMS


Výsledkem přesné lokalizace je

Náhled na jednotlivé nosiče a detailní data v IDS


mapa intenzity

Mapa intenzity dopravy

Data o intenzitě dopravy kvantifikují měření sledovanosti (ze studie mobility)


Budování Mapy intenzity dopravy

Základním stavebním kamenem jsou veřejně, a nebo komerčně dostupná data (zdroje) bez zkreslení a rizika manipulace. V ČR je mapa intenzity dopravy vytvořena cíleně pro projekt IMPACT. Vychází z dat CDV (Centrum dopravních výzkumů)  a je doplněna o další veřejně dostupné zdroje. Některé lokality především s výskytem pěších jsou doměřovány společností MGE DATA. Zejména pro chodce je doplněn gravitační model dosahu spádových oblastí různých lokálních cílů (nádraží, zastávky, obchody, práce, úřady atd.).

Kombinací informací z mapy intenzity dopravy a lokalizace nosiče zjistíme, kolik lidí se nachází ve viditelné oblasti nosiče a získáme hrubý kontakt. Ten označujeme ROTS (Realistic Opportunity To See). Na ten promítneme kvalitativní parametry nosiče, jako jsou např. kontaktní čas, úhel, osvětlení.. Za pomoci výpočtu VA (Visibility Adjustment) jsou hodnoty zpřesněny jen na  čistý kontakt s nosičem reklamy. Ten označujeme  VAC (Visibility Adjusted Contact). To nám udává možnost všech reálných kontaktů s měřenou plochou. Přepočtením VAC na % populace (ČR 18+) získáme GRP.

Uliční úseky a jejich průměrná denní intenzita dopravystudie

Studie mobility

Cílem měření je získat podrobná data o mobilním chování reprezentativního vzorku mobilní populace 18+.

Sledovanost se měří pasivně prostřednictvím multisensorového zařízení Mobitest na bázi GPS trackingu. Metodika vychází z metodiky měření v Německu, Rakousku, Švýcarsku a dalších zemích. Mobitest má vybraný respondent celý den u sebe a ten pravidelně ukládá GPS souřadnice. Každý večer se mobitest dobíjí a současně odesílá nasbíraná celodenní data k dalšímu zpracování.  

Výsledná data měření se aplikují do stejné uliční mapy (grafu) jako lokalizace ploch a intenzity dopravy.

Více informací k mobitestu najdete zde  www.mobitest.cz.


Touto metodou bylo změřeno v rámci IMPACT

Data z měřícího zařízení Mobitest se stahují denně při dobíjení, všechna data lze stáhnout též po ukončení měření.

Ukázka měření denní trasy jednoho respondenta
pojmy

Nejdůležitější pojmy

Jsou uváděny pro základní období délky kampaně 28 dní. 


ROTS (Realistic Opportunity To See) 

Průměrný počet lidí na dané komunikaci za kampaň (absolutně).


VAC (Visibility Adjusted Contact) 

Celkový kumulovaný vážený (čistý) zásah kampaně, udává reálný počet kontaktů po aplikaci VA (absolutně).


GRP (Gross Rating Point) 

Celkový kumulovaný zásah kampaně (v procentech).


Reach 

Počet unikátních kontaktů v kampani (udává se absolutně nebo v procentech). 


Frekvence 

Průměrný počet kontaktů jednotlivců s kampaní minimálně s jedním kontaktem (absolutně).


Další   

ATC (Average Time of Contact) – průměrná doba jednoho kontaktu s kampaní

ATSR (Average Time Spent Relative) – průměrná doba kontaktu s kampaní (součet jednotlivých kontaktů za celou dobu trvání) pro osobu, která měla kontakt


nastroje

Nástroje na správu a zpracování dat

IMS – Inventory Mapping Systém (administrace nosičů)

IDS – Inventory Delivery System 

Index mediálních ukazatelů