Mediální ukazatele OOH kampaní

 

Cílem měření IMPACT je zjištění standardních mediálních ukazatelů. 

Tyto parametry jsou udávány pro 28 denní kampaně.


vac

VAC – celkový počet kontaktů

reach

Reach – počet unikátních kontaktů

frekvence

Frekvence – průměrný počet kontaktů

Pokud připravujete kampaň z vice různých zdrojů, pak hodnoty reach a frekvence zjistíte pouze při výpočtu nad všemi plochami (hodnoty se nedají sčítat). K získání těchto ukazatelů slouží aplikace Inventory Delivery System (IDS).